METAFİZİK UZMANI 
0544 619 43 88 info@medyumzeynep.com

METAFİZİK UZMANI


METAFİZİK ÇAĞI: Metafizik fizikötesi-doğaötesi olgu ve olayları inceleyen sistematik ve disipliner bir bilgi sistemidir. Son yüzyılda metafizik boyut gelişerek, pozitif bilimcileri, ilahiyatçıları ve halkı etkilemektedir. Amerika, Rusya, Çin, Hindistan, İsrail, Fransa, Almanya, Bulgaristan, Japonya ve kanada da metafizik bilgi sistemiyle ilgili özel ve devlet üniversitelerinde kürsüler oluşturularak metafizik bilgi sistemiyle ilgili dersler verilmektedir. Özel istihbarat birim personellerine, bilim adamlarına, ilahiyatçılara ve bu konuda yeteneği olan genç beyinlere dersler verilerek yetiştirilmektedir.
Türkiyedeki özel veya devlet üniversiteleri bu konuda çok geri kalmıştır. Metafizik sistematiğini artık Türk üniversitelerinin görmesi, tanıması ve bu konuda akademik kürsüler kurmasının zamanı gelmiştir. Bu konuda Türkiyede ilk ve tek akademik unvanlı metafizik uzmanı olarak görev verildiği takdirde kürsülerde ders vermeye hazır olduğumu beyan ederim.
Türkiye de metafizik sistematik çalışmaları üniversitelerde kurulacak özel bölümlerle desteklenmeli ve metafizik konularında yapılacak akademik çalışmalarla geliştirilmesi gerekliliği artık çağımızın sorunudur.
Pozitif bilimler, sosyal bilimler ve dini ilimler belli dallarla tüm Türk üniversitelerinde okutulmaktadır. Fakat bilimsel gelişmeler, metafizik ten bağımsız bir bütünlük oluşturamamaktadır. Gelinen zaman metafizik çağıdır. Tüm bilimlerin en son sınırına geldiği noktada, metafizik disiplini ortaya çıkarak tüm toplumu etkileyecek modernliğe kavuşmak için tüm uğraşlarını vermek uğraşı içindedir.
Bilimsellikten söz eden bilim adamlarının çalışmaları somut anlamda geçerliliğini sürdüredursun metafizik aksiyon devamlı bilimin agnostizm denilen bilinemezciliğin peşinden, dogmatik kalıpları yıkarak kendi realitesini kuracaktır.
Metafizik bilgi sistematiği cincilik, üfürükçülük, astroloji, ezoterizm, okültizm, reiki, falcılık, tarotçuluk ve medyumculuk değildir. Bazı uyanık ve metafizikten nasibini alamamış şahıslar kendilerini bu tür temeli olmayan bilinmeyenlerle uğraşarak metafizik yaptıklarını söylemektedirler. Metafizik bilgi sistematiği asla bu tür uğraşlarla ilgilenmeyeceği gibi metafizik olgularda bu tür olaylar yer almaz.
Metafizik bilgi sistemi tüm felsefi sistemlerin özü olarak, felsefi ve fizikötesi olgu ve olayları Ontoloji(varlık bilim) , kozmoloji(uzay bilim) , spiritüalizm(ruh bilim) bilgi yapılarıyla evren ve evren içindeki tüm fenomenleri inceler ve bunların yaratılış gayesini açıklamak ister. Sosyal metafizik, dinsel metafizik, kültür metafizik, siyaset metafizik, tabiat metafizik vb alanlarla metafizik modern çağın tüm gereksinimlerini evrenin son çeyrek asrında, geniş tabanını oluşturmakla mükelleftir.

 

ETAFİZİK UZMANLIĞI


Doğa üstü olaylar ve olgular evrenin her yerinde ve her köşesinde cereyan ederken; yaşayan ve düşünen insanların zihinlerinde kaos oluşturacak kadar gizemli,kargaşa yaratacak kadar bilinmez kılan nedir? Acaba! 
Doğa üstü olay ve olguları bir bütün olarak inceleyen,kendi sistemini metodolojik bilgi aksiyonlarıyla temellendiren.Evreni ve evrenin yapısını tümdengelimsel(dedüksiyon) açıdan değerlendirerek disipliner yapısını kuran Metafizik M.Ö 1. y.y dan bu yana gelişimini Ontoloji(varlıkbilim) ,Kozmoloji(Evrenbilim) ve Spiritüalizm(ruhbilim) evreleriyle bütünselleştirerek felsefi,psikolojik,parapsikolojik ve bilimsel sorulara cevap arar.
Bilim kendi sahasına giren konuları araştırırken emprik(deneysel) sonuçların kesinliğini kurmak zorundayken,çözüm bulamadığı ve adlandıramadığı konuları agnostizm denilen bilinemezcilik kalıbına hapseder.Metafizik ise bilimin agnostizm denilen bilinemezcilik kalıbını,bilim üstü bilim düşünce sistemiyle yeniden araştırır,inceler ve ortaya çıkardığı sonucu kendi disiplini içerisinde somutlaştırır.Bütün bilimler kendi sistemlerini kurarak,felsefeden ayrılmışlardır.Fakat bazı bilimler felsefeden ayrılırken,bilimsel temellerini tam olarak kuramamışlardır.Metafizik sistem,felsefenin temeli olmasından dolayı,felsefeyle ilişkili olan bilimler ile ilgilidir.Bütün bilimler temelinde metafizik temeller yatar.Metafizik sistem bu temeller içerisinde disipliner aksiyonlar ile bütünleşiktir.Metafizik evrende devinim halinde olan tüm varlık işleyiş diyalektiklerini,deterministik aksiyonlar içerisinde gelişimini modernize eder.
Varlığın ilk temellerini ve ilkelerini araştıran metafizik günümüzün modern tıp ve psikolojik bilimlerine katkı sağlamanın yanında,kendi disipliniyle geliştirdiği metotlar ile de alternatif tıp ve psikanalizim sahasında,tanısı ve tedavisi tam olarak bilinmeyen hastalıklara da çareler sunmuştur.Meta-terapi psikolojik hastalıklarda kullanılan yöntem olarak; Spiritüal-varyasyon ve kozmik-varyasyon yöntemiyle de,modern tıp'ın çözümleyemediği hastalıklara da alternatif tıp olarak metodik yaklaşımlar sunar.
Metafizik uzmanlığı tüm kurum-kuruluş ve üniversitelerden bağımsız çalışma yöntemleriyle konularını kendisi seçer ve çözümlerini de kendi disiplini içerisinde değerlendirir.Metafiziğin temel amacı; doğa üstü olaylar ve olguları bilimin kullanabileceği ve yararlanabileceği konuma getirerek,bilimin gelişmesine katkı sağlamaktır.
Metafizik evrende olup,biten tüm konulara eğilimlidir.Hiçbir bilgi,metafizik süreçten bağımsız gelişimini tamamlayamaz.Metafizik bu açıdan,felsefe sistemleriyle de ortak çalışma içerisindedir.Metafizik uzmanlığı ve disiplini asla medyumluk ve astrolojiyle bağdaşmaz.Metafizik sistemi içerisinde asla büyü-sihir-fal-cin ve yıldız name gibi kurgular barınmaz.Metafizik sistem işleyişini bilmeyen bazı çevrelerin medyumluğu ve astroloji konularını metafizik içerisine yüklemesini ve metafizik disipliniyle bu tür konuları ilişkilendirmelerini esefle kınıyorum.
Dünyada ilk defa evrensel boyut içerisinde Metafizik eğitimini 1997-2001 yılları arasında INTERNATIONAL SPECİAL METAPHYSICS ACADEMY olarak kanada da verilmiştir.Kanada'nın Ottowa şehrinde özel olarak verilen metafizik eğitimine 3 yıl teorik olarak 1 yılda pratik olarak katılarak(uzaktan bilgisayarlı eğitim) ,akademiye sunduğum üç tezle Ruh Çözümlemesi,Ruh fenomenolojisi ve İç ve Dış sezi tezlerimle Metafizik uzmanlığı layık görüldüm..Metafizik Uzmanı olarak Türkiye sınırları içerisinde faaliyetlerimi sürdürmekte yaptığım meta-bilimsel çalışmaları basın yoluyla halk'a duyurarak bilgilendirmekteyiz.
Türkiye de ilk ve tek Metafizik Uzmanlığı olarak çevrenizde yaşadığınız olaylar ve olgulara anlam veremiyorsanız veya çözümden uzaksanız bizimle paylaşabilirsiniz.Metafizik tüm felsefe sistemlerini baz alarak analitik yaklaşımlarını sizinle paylaşır.Ruh,varlık,uzay-evren,parapsikoloji,ruhsal sorunlar(psikoloji) ,enerji çeşitleri,bilimsel olgular,radyolojik ışınlar,nazar,rüyaların dili,karabasan,tedavi edilemeyen fiziksel ve ruhsal hastalıklar,iş ilişkilerinizdeki sorunlardan ortaklarınızla aranızdaki anlaşmazlıklar,işlerinizin ters gitmesi,uğursuzluk ve uğursuzluklarla ilgili düşünceleriniz,evlilik problemleriniz ve kimseyle paylaşamadığınız sorunlarınız,çevrenizdeki arkadaşlıklar,dostluklarla ilgili sorunlarınız,gelecek kaygılarınız ve tasalarınız,sınavlarda başarılı olma yöntemleri,konsantre ve motive eksikliklerinden doğan problemleriniz,aşk ve sevgi ile ilgili yaşadığınız olayları,sedef,kanser vb hastalıklarınız,telepati kurma becerilerini,çocuklarınızla veya sevdiğiniz insanlarla olan anlaşmazlıkların çözümlemesini,ruh çözümlemeniz,özgüven ve güven duyup duyamayacağınız insanları,karar vermekte zorlandığınız işlerinizi,girişimci yapınızın eksikliklerini,,tik ve sinirsel bozukluklarınızı,baş ağrısı ve kronik alerjinizi,sebepsiz ve psikolojik korku hastalıklarından kurtulmayı,menopoz ve yaşlılıktan kaynaklanan bunalımlarınızı,üzerinizde fazla elektriklenmeden kaynaklanan psikolojik sorunlarını,iş yerinizde size zarar vermeyi düşündüğünüz ortam veya kişileri üzerinizde yaptığı baskıyı,kariyer edinmek için girişim temellerini,yaşınızın ilerlemesinden dolayı evlenmeye hazır olup olmama durumunuzu,partnerinizin kıskanç veya kavgacı olmasından kaynaklanan duygularınızı,hayatınızda pişmanlık duyduğunuz ve sizi derinden etkileyen düşüncelerinizden kurtulmak için,saç dökülmesi,sırt ve bel ağrılarınızı,ruhunuzun eğilimlerinden gelecek çözümlenmesini,eşinizin veya çok sevdiğiniz insanları kaybettiğiniz için psikolojik bozukluklarınızı,yalnızlıklardan kurtulma durumlarını,sosyalleşememe eksikliklerinizi,beni kimseler anlamıyor düşüncelerinizi,çocuklarınızın fazla hareketli olması yada içe kapanık olmasından dolayı kaygılarınızı,mutlu evlilik yapmanız için gerekli düşünceleri,geçmişte yaşayıp,bilinçaltınıza ittiğiniz ve sizin hayatınızda olumsuz izler bırakan olayları,kendinize problem yaptığınız fizyolojik rahatsızlıklarınızı veya özürlü olmanızın sizin üzerinizdeki etkilerden kurtulmayı,kaynananızla veya akrabalarınızla ilgili problemlerinizi,kaderinizle ilgili çatışmaları,karar vermekte zorlandığınız olayları,sevdiğiniz insana açılmama sorunlarınızı,yüzünüzdeki sivilce veya çillerden kurtulmayı,unutkanlık ve uyku problemlerinizi ve tüm parapsikolojik problemlerinizi paylaşabilirsiniz.

© 2019 . MEDYUM ZEYNEP. Tüm Hakları Saklıdır.