SPİRİTÜEL DANIŞMAN 
0544 619 43 88 info@medyumzeynep.com

SPİRİTÜEL DANIŞMAN


Latince ruh anlamına gelen spiritus sözcüğünden türetilmiş olan spiritüalizm, öte alemcilik olarak da ifade edilmektedir. Ve günümüzde spiritüel, spiritüellik, spiritüel enerji, spiritüel insan gibi kavramların her geçen gün biraz daha fazla insanın dikkatini çektiğini görüyoruz.

Nitekim maddeye artan bağımlılığın ve ruhsuz yaşantıların bu durumda etkili olduğunu rahatlıkla öne sürebiliriz diye düşünüyorum. Evet, anlamını bilen bilmeyen bir sürü insan tarafından kullanılan spiritüel sözcüğünün ne anlama geldiği konusunda pek çok farklı tanım yapılmakta, TDK’de tinsel olarak ifade edilen bu kelime değişik biçimlerde yorumlanmaktadır.

Kimilerine göre spiritüellik kişinin manevi yaşama odaklanması ve materyalist düşünceden tamamen uzaklaşmasıdır. Kimilerine göre ise negatif düşüncelerden tamamen arınmış, ruhunu iyilik ve güzellikle beslemiş kişiler spiritüel yaşamın sırrını çözmüş olanlardır. Kimileri de ruhani işlerle uğraşmanın spirütüellik anlamına geldiğini savunmaktadır.

Bazılarına göre ise spiritüalizm, varoluşun inceliklerini bilmek, varlık konusunda farkındalığı arttırmak gibi durumları ifade etmektedir. Ancak kavramın ortak unsurlarında göze çarpanlara baktığımızda karşımıza var oluş, anlayış, bilinç, farkındalık gibi ögeler çıktığını görüyoruz diyebiliriz. Kısacası; spiritüel karmaşık görünen ama özünde aynı şeyi savunan bir kavram.

Spiritüel Ne Demektir? Kısaca Tanımı

Yukarıda da söylediğim gibi spiritüel tinsel demek! Ancak kavram üzerine yapılan yorumlara baktığımızda konu hakkında pek çok farklı şey söylendiğini görüyoruz. Mesela; bazıları spiritüel insanın, ruhsal konularla uğraştığını söylerken bazıları içinse spiritüel kelimesi iç dünyasının farkında olan kişiler için kullanılan bir sıfatı ifade ediyor. Öte yandan, kimileri de bu sözcüğü doğaüstü olgulara kendini fazla kaptırmış ve gerçeklikten uzaklaşmış kişiler için kullanıyor.

Hatta bazıları spiritüel insanları, geçmiş dönemlerde büyücü-cadı gibi ifadelerle nitelendirilen insanların bugüne uyarlanmış modelleri olarak tanımlıyor. Kimileri ise spiritüelliği aşırı dindarlık ya da kendini dine, tanrıya adamak olarak düşünüyor. Ama işin özü spiritüel yalnızca tinsel demek. Yani aslında hepimiz spiritüel varlıklarız. Tabii eğer bir ruhunuz olduğu gerçeğini inkar etmiyorsanız. Dilerseniz, bu noktada kafanızı fazla karıştırmadan, ruhçuluk, ruhanilik ile ilgili belli başlı kavramlar üzerine konuşalım ve spiritüellik denildiğinde akla ilk gelen şeyler nelermiş birlikte öğrenelim.

Reenkarnasyon

 

Spiritüalizm, spiritüel denildiğinde akla ilk gelen kavramlardan bir tanesi reenkarnasyon! Yüzyıllardır tartışılan reenkarnasyon kavramının ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur sanırım. Kısaca; ruh göçü olarak tanımlanabilecek reenkarnasyonun detaylı açıklamasına baktığımızda da sözcüğün; ruhun sürekli yeniden bedenlendiğine inanan spirtüalistlerin olaya verdiği ad biçiminde ifade edildiğini görüyoruz. Ki günümüzde yüzyıllar öncesinden bugüne kadar gelen düşünceye inanan sayısız insan olduğu tüm dünya tarafından bilinen bir gerçektir.

Karma

Kaba tabirle; “ne ekersen onu biçersin” atasözünün anlamını ifade etmektedir. Karma yasasına göre; yaptığınız iyiliğe iyilikle, kötülüğe de aynı şekilde kötülükle karşılık bulursunuz. Kısacası karma öğretisine göre, ister fiziksel olsun isterse de zihinsel, her türlü eyleminizin sonucunu sürdürülen ya da sürdürülecek olan yaşamınızda bir gün mutlaka görürsünüz.

Astral Seyahat

Astral seyahat ise ruhun bedenden ayrılarak bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ayrılarak seyahat etmesidir. Ve bu konuda yapılan sayısız farklı araştırma vardır. İşin gerçeği; herkes (özellikle de uyku esnasında) astral seyahati deneyimlemektedir. Sadece bazıları bunu bilinçli bir şekilde yapabilmektedirler. Hatta bu noktada astral seyahatle kıtalararası yolculuk yaptığını ileri süren kişiler bile vardır.

Aura

Bir diğer spiritüel kavram ise auradır. Özellikle de son yıllarda popülerleşen bu kelime ise insanın etrafına yaydığı enerjisi olarak ifade edilmektedir. Hani “aurası şöyle, böyle, çok güçlü bir auran var” gibi sözler ediliyor ya, işte burada kişinin çevresine yaydığı enerjiden bahsedilmektedir. Ruh halinize ve sağlık durumunuza göre auranız farklı renkler alır ve bu renkler bazı kişiler ya da araçlar tarafından görülebilir.

Reiki

Sözcük; her yerde bulunan yaşam enerjisi kavramını karşılamaktadır. Geçtiğimiz yüzyılın başında Japonya’da ortaya çıkan reiki kavramı, birinin bir diğerine enerji vererek, onu tedavi etmesi olarak tanımlanabilir. Reiki yönteminde kişi Qi ya da Chi denilen yaşam enerjisini alır ve niyetine göre karşısındaki kişiye aktarır. Diğer bir ifadeyle; reiki ruhsal bir şifa yöntemidir. Bu yöntemi plasebo etkisi olarak görenler de bulunmaktadır.

Yüksek Benlik

Yüksek benlik, üst belik ya da üst bilinç olarak da ifade edilmektedir. Kimilerine göre tanrıdan insana bahşedilmiş olan yüksek benlik kimine göre ise doğru ile yanlışı iyi ile kötüyü ayırt etmemize yarayan zihin katmanımızdır. Tanrısal tarafımız olarak ifade edilen yüksek benliğe ulaşmak için meditasyon, yoga, reiki gibi çeşitli teknikler kullanılmalıdır. Çünkü üst benliğe ulaşmak için farkındalığı arttırmak gereklidir.

© 2019 . MEDYUM ZEYNEP. Tüm Hakları Saklıdır.